Den økologiske drift

gedersund

Gederne på Stenalt er af den schweiziske race, Saanen.

Det er en renracet avlsbesætning.

Gederne er tillidsfulde og kloge dyr, og er meget almindelige i Sydeuropa og udviklingslandene, fordi de er meget nøjsomme, når det er nødvendigt.

Vi har geder ca ½ år endnu.

malkekarrusel

Vi er i færd med at afvikle malkegedebestanden efter 17 års drift.

Beslutningen er taget på baggrund af en nedslidt stald og udfordringer med afsætning og omkostninger gør, at vi vil koncentrere os om den økologiske planteavl og pasning af agerjorden for andre økologer.

Den økologiske planteavl er udviklet gennem mange år og der har været fokus på nytænkning og innovation i forhold til dyrkningsmetoder og tekniske løsninger i forhold til redskaber og udstyr.

Stenalt er vært for mange dyrkningsforsøg med rækkesåning, udbytter, gødning, sorter, efterafgrøder og meget mere. Lokale landboforeninger og SEGES er i tæt dialog omkring forsøg og resultater.

Vi dyrker økologisk vår- og vinterhvede, rug, havre, vår-og vinterbyg, raps, hestebønner, lupiner, ærter, hvidkløver, rajgræs, strandsvingel og hamp til fødevare.

Vi har fokus på bælgplanter, der er vigtige som dansk protein til foder (i stedet for importeret soja) og til fødevare, hvor den stigende fokus har øget efterspørgslen på dansk dyrket protein.

Vore aftagere / købere af afgrøderne er korn- og foderstoffirmaer, møller samt frøfirmaer, som vi har kontakter med omkring økologisk fremavl (såsæd) og brødkorn.

Stenalt Land- og Skovbrug
Stenaltvej 8
8950 Ørsted
Tlf. +45 4094 8005
CVR 1272­ 7348
dorte@stenalt.dk

www.stenalt.dk
Du er her: ForsideDen økologiske drift