Markdriften på Stenalt

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa invester i landdistrikterne

Stenalt Landbrug har modtaget Økologisk arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på Stenalts landbrugsarealer og sælge økologisk producerede afgrøder og fødevarer.

 

marker

Vi dyrker grovfoder og foderkorn til gederne.

Hovedparten af agerjorden er til fremavl af korn (såsæd) og græsfrø (rajgræs). Vi dyrker i stigende omfang afgrøder som hestebønner, lupiner, raps og udvider sortsvalget indenfor bælgafgrøder med henblik på salg til fødevare udover fremavl

Vi har ølandshvede til Aurion A/S.

I sædskiftet indgår vinterraps til rapsolie og hampefrø til fødevare til Møllerup Gods.

Stenalt Land- og Skovbrug
Stenaltvej 8
8950 Ørsted
Tlf. +45 4094 8005
CVR 1272­ 7348
dorte@stenalt.dk

www.stenalt.dk
Du er her: ForsideOm StenaltMarkdriften på Stenalt