Stenalt Skovdistrikt

Bøgebevoksning med påbegyndt naturforyngelse.
Bøgebevoksning med påbegyndt naturforyngelse.

Stenalt Skovdistrikt består af 223 ha, som drives økologisk.

Træartsfordeling: 118 ha løvtræ, 88 ha nåletræ – herunder 7 ha med pyntegrønt samt 17 ha med ubevoksede arealer.

I driftsformålet indgår:

  • Vedproduktion – herunder forsyning af godsets flisfyr med 1.600 rm flis/år.
  • Understøttelse af natur- og herlighedsværdier – bl.a. udlægning af 25 ha urørt skov samt plukhugstdrift (langsom afvikling af den gamle vedmasse kombineret med naturlig foryngelse).
  • Produktion af økologisk pyntegrønt.
  • Jagtudleje baseret på arealernes naturlige vildtbestande uden udsætning eller fodring.
Nobilis klippebevoksning
Nobilis klippebevoksning

Stenalt Land- og Skovbrug
Stenaltvej 8
8950 Ørsted
Tlf. +45 4094 8005
CVR 1272­ 7348
dorte@stenalt.dk

www.stenalt.dk
Du er her: ForsideOm StenaltStenalt Skovdistrikt